Квартирний облік

warning: Parameter 1 to theme_slideshow_creator() expected to be a reference, value given in /home/voznesen/voznesensk.org/www/includes/theme.inc on line 170.

Список осіб, що перебувають на квартирному обліку станом на 01.07.2013 року

Список осіб, які користуються правом на першочергове одержання житла станом на 01.07.2013 року

Список позачерговиків станом на 01.07.2013 року

Список громадян, які користуються позачерговим правом на отримання соціального житла

 

Молодіжний кредит на житло терміном до 30 років за рахунок коштів обласного бюджету!

 

Виконавчий комітет Вознесенської міської ради повідомляє, що рішенням XXXVIII сесії 5 скликання Миколаївської обласної ради від 06.08.2010 р. №23 затверджене Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям  та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету Миколаївської області. Цим положенням передбачено надання кредиту молодим сімям та одиноким громадянам (віком до 35 років) на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку (55 років для жінок, 60 років для чоловіків).

Кредит відповідно до зазначеного  Положення надається молодим сімям та одиноким молодим громадянам за таких умов:

- перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;

- підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

- внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним управлінням Фонду в банку, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла.

 

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

- на момент укладення кредитного договору - не менш як половину цієї суми, а також кошти на страхування - в період будівництва (реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

- під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.

   Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї позичальника та додатково 20 кв. метрів на сім'ю позичальника (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1  кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Мінрегіонбуду (прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла в Миколаївській області на 2010 рік – 4704 грн.).

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування в установлені кредитним договором строки.

Загальний облік кандидатів у позичальники на отримання кредиту формується у регіональному управлінні Фонду і вноситься до єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації обліку операцій кредитування молодіжного житлового будівництва.

Для отримання кредиту кандидат подає до консультаційного центру регіонального управління Фонду такі документи:

- заяву про надання кредиту;

- довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

- довідку про склад сім'ї;

- копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);

- звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;

- документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Державного казначейства і підлягає погодженню з правлінням Фонду.   

Позичальник,  який  не  має  дітей,  сплачує   кредит   з відсотковою  ставкою  у розмірі 3 відсотки річних суми зобов'язань за кредитом;  позичальник,  який має одну дитину, звільняється від сплати  відсотків за користування кредитом;  позичальникові,  який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25  відсотків  суми  зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має  трьох  і  більше  дітей,  -  50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

  Якщо у складі сімї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи установленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним проводяться щоквартально, визначається регіональним управлінням Фонду шляхом поділу суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту і розпочинається з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку.

Умови набуття позичальником права власності на збудоване чи придбане за рахунок кредиту житло визначається кредитним договором. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним управлінням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитного договору  укладається  договір про  іпотеку збудованого (реконструйованого), придбаного житла. Передача в заставу такого житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло. Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

Позичальник також зобов’язаний щорічно укладати договір страхування майна, що є предметом іпотеки на користь регіонального управління Фонду, до повного погашення кредиту.

У разі невиконання позичальником умов кредитного договору регіональне управління Фонду здійснює в порядку, встановленому законодавством, передбачені кредитним договором  заходи для погашення кредиту.

Молоді сім’ї та одинокі громадяни віком до 35 років, які перебувають на квартирному обліку у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради та бажають отримати пільговий довготерміновий кредит, можуть звернутися для отримання консультації щодо взяття на облік для отримання такого кредиту 

до каб.№20 Виконкому (пл. Центральна,1, ІІ поверх) щочетверга з 14.00 до 16.00. Телефон для довідок – 4-35-16.
Будівництво доступного житла – реальність часу

  Управління комунальної власності Вознесенської міської ради здійснює попередній відбір громадян, які потребують поліпшеня житлових умов та бажають взяти участь у будівництві доступного житла.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. №140 затверджений  Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом. Цей Порядок визначає механізм надання державної підтримки в будівництві (придбанні) доступного житла та забезпечення ним громадян.

Державна підтримка передбачає  сплату  за  рахунок  бюджетних коштів  30  відсотків  вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання уповноваженим  банком  пільгового  іпотечного житлового кредиту.

 

  Згідно із цим  Порядком, право на надання державної підтримки мають громадяни:

      1) які   перебувають   на   обліку  як  такі,  що  потребують поліпшення житлових умов;

      2) середньомісячний сукупний дохід яких разом  з  членами  їх сімей   з   розрахунку  на  одну  особу  не  перевищує  за  даними Держкомстату чотирикратного  розміру  середньомісячної  заробітної плати у регіоні;

      3) яких  відповідно  до  рішення  місцевого органу виконавчої влади включено до списку осіб, що мають право на доступне житло.

Державна підтримка надається з розрахунку не більш  як  на 21  кв.  метр  загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. метра на сім'ю.

 

  Місцеві органи виконавчої влади здійснюють  відбір  громадян, яким  надається  державна  підтримка,  з  числа тих,  хто потребує поліпшення житлових  умов,  з  урахуванням  черговості  взяття  на облік,  а  також  права  на позачергове чи першочергове поліпшення житлових умов.

 

Забезпечення   доступним   житлом   здійснюється    шляхом спільного   фінансування   за  рахунок  коштів  державного  та/або місцевого бюджету і  коштів  громадянина,  що  вносяться  на  його поточний рахунок,  відкритий в уповноваженому банку, з урахуванням того, що:

    - держава сплачує  30  відсотків  вартості   доступного   житла відповідно  до  норм,  установлених  абзацом першим пункту 3 цього Порядку;

    -  громадянин сплачує  70 відсотків вартості доступного житла,  яка визначається  як  вартість  будівництва  1  кв.  метра загальної    площі   доступного   житла   в   регіоні   згідно   з проектно-кошторисною документацією,   що   відповідає    державним будівельним нормам.

Решта вартості  площі  житла,  що перевищує норму,  сплачується громадянином  за ринковою вартістю, визначеною договором про будівництво.

Допускається перевищення   зазначених  норм  у  межах  до  30 відсотків загальної площі житла, яке громадянин може придбавати.

 Замовник   будівництва   доступного   житла   укладає    з громадянином  та  уповноваженим  банком  договір  про  будівництво доступного житла.  Громадяни,  що  мають   право   на   державну   підтримку, відкривають  поточні  рахунки в уповноважених банках.

Кошти на поточні рахунки  громадян  перераховуються  виключно для фінансування фактично виконаних робіт з будівництва доступного житла.

 

 Громадянин,   що   протягом   трьох  місяців  не  виконав зобов'язань  за  кредитом,  наданим  для  будівництва  (придбання) доступного житла, втрачає на рік право на отримання такого житла. У такому  разі  припиняється  дія  договору  про кредитування будівництва  житла  і  громадянину  згідно  з   умовами   договору повертаються кошти, що були ним сплачені для погашення кредиту.

 Право на  отримання  житла  надається  наступному громадянину відповідно до встановленої черговості.

 

 Кредити уповноваженими банками видаються на строк  до  30 років.  Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла встановлюється  у  розмірі  облікової ставки Національного банку України плюс два відсотки.

 

Розподіл      коштів      державного      бюджету      між адміністративно-територіальними одиницями  для  надання  державної підтримки здійснюється:

 -    пропорційно кількості громадян,  що мають право  на  доступне житло та інформація про яких внесена до Єдиного державного реєстру громадян,  які потребують поліпшення житлових умов  відповідно  до законодавства;

 -     з урахуванням фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів на зазначену мету.

 

Громадянам, які потребують поліпшення житлових умов та бажають отримати доступне житло, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг у м.Вознесенську (будівля музею Є.А.Кібріка) щочетверга з 13.00 до 17.00 для оформлення документів про взяття на відповідний облік. Телефон для довідок: 4-25-01.